Nawozy sztuczne

W dziale nawozów oferujemy:

1. Nawozy azotowe:
– Saletrzak 27% N – 50 kg worek
– Saletrzak 27% N – 25 kg worek
– Saletra amonowa 34% N – 30 kg worek
-Mocznik 46% N – 25 kg worek

2. Nawozy wieloskładnikowe:

– Polifoska 8 NPK (S) 8:24:24 (9) – worek 50 kg
– Polifoska 6 NPK (S) 6:20:30 (7) – worek 50 kg
– Polifoska Plus NPK (MgS) 5:10:20 (7:9) – worek 50 kg
– Polimag S NPK (MgS) 10:8:15 (5:35) – worek 25 kg
– Unifoska 02 NPK (CaS) 10:8:15 (5:35) – worek 25 kg
– Potafoska magnezowana PK (CaMgS) 13:13 (13:4:22) – worek 50 kg
– Amofoska NPK 4:12:20 – worek 50 kg

3. Nawozy fosforowe:
– Fosforan amonu (Polidap) NP (S) 18:46 (5) – worek 50 kg
– Superfosfat prosty granulowany P (CaS) 19 (25:32) – worek 50 kg

4. Nawóz potasowy:
– Sól potasowa – 60% K2O

5. Nawozy wapniowe:
– Wap-Mag CaMg 28-16 – worek 50 kg

6. Inne:
– Ogród 2001 – do trawników – worek 5 kg
– Ogród 2001 – do trawników – worek 25 kg
– Bontar NPK (CaMgS) 3:9:15 (5:4:30) – do sadu – worek 25 kg
– Ogród NPK (MgS) 9,3:5:9 (3-39) – do sadu i ogrodu – worek 25 kg

Script logo   StudioStrona.pl